Stikkord: sf-magasiner

Norske science fiction-magasiner 1953-1991: En sjangerhistorisk gjennomgang, av Cato Pellegrini

Siden 1950-tallet har det blitt utgitt i alt seks science fiction-magasiner i Norge. De er, i kronologisk rekkefølge: Tempo-Magasinet, Science Fiction Magasinet/Nova Fantastiske Fortellinger, Aurora Fantasi og Science Fiction, Isaac Asimovs Science Fiction Serie, Terra Nova og Sirius. I denne artikkelen gir Cato Pellegrini en fremstilling av denne delen av norsk science fictions historie.