Stikkord: feider

Norsk fanzineverden på 1970-tallet – en rapport fra innsiden. Artikkel av Jostein Saakvitne

En vesentlig del av scienc fiction-virksomheten er det som kalles fandom. Dette begrepet dekker over alle aktive fans og alle aktiviteter i regi av foreninger eller enkeltpersoner. Flere har påpekt forbindelsen mellom sf-fandom og den øvrige motkulturen på 60-, 70- og 80-tallet. I denne artikkelen gir Jostein Saakvitne, redaktør av fanzinet Driftglass, et personlig innsyn i det som var engang.