Stikkord: fanziner

Norske sf-forfattere: Roar Ringdahl

Roar Ringdahl (f. 1935) heter en sf-fan fra Drammen, som sammen med Cato Lindberg – også drammenser – startet den første norske fandom lenge før vi som kom til senere gikk i knebukser og skjøt med sprettert. Som fanzine-utgiver, fan-skribent og novelle-forfatter satte Roar Ringdahl dype fotavtrykk etter seg. I dag er han antagelig bortimot ukjent blant især yngre sf-interesserte, men han er en grunnstein i fandom-historikken.

Norsk fanzineverden på 1970-tallet – en rapport fra innsiden. Artikkel av Jostein Saakvitne

En vesentlig del av scienc fiction-virksomheten er det som kalles fandom. Dette begrepet dekker over alle aktive fans og alle aktiviteter i regi av foreninger eller enkeltpersoner. Flere har påpekt forbindelsen mellom sf-fandom og den øvrige motkulturen på 60-, 70- og 80-tallet. I denne artikkelen gir Jostein Saakvitne, redaktør av fanzinet Driftglass, et personlig innsyn i det som var engang.