Stikkord: drøm

Luke 12: “Italo Calvinos Hvis en reisende en vinternatt”

I 1979 utkom Italo Calvinos usedvanlige, labyrintiske bok Hvis en reisende en vinternatt. Er det science fiction? Er det fabelprosa? Det er i hvert fall ikke realistisk litteratur. Hvis vi da ikke med realisme mener det reelt eksisterende i videre forstand? Virkelig som fantasi, fantastisk som virkeligheten? Følgende tekst er kanskje en omtale, kanskje en novelle, kanskje virkelig, kanskje fantasi, hvis ikke begge deler, kjære leser?