Overbevisende science fiction-debut av Anitra H. Lykke

Anitra H. Lykke: The Mars Vintage and Other Stories. A Speculative Fiction Collection.

YMR Publishing 2020. 102 sider, pris ikke oppgitt.

ISBN 978-82-692-344-1-1

https://anitralykke.wixsite.com/ymrpublishing

«Traveling is a nice way to see other places, but living elsewhere and being forced to think in another dialect or another language is the real test. You are lead into the wondrous place where you see your own country, your people and yourself from the outside. I never quite could return to the mental place I once inhabited. That’s probably why I love science fiction and fantasy.»

Slik lyder forordet i debutnovellesamlingen til Anitra H. Lykke (f. 1964): The Mars Vintage and Other Stories. A Speculative Fiction Collection. Nettopp reisemotivet går igjen i flere av novellene. Som tittelen antyder er det snakk om ekte science fiction i den «harde», dvs. naturvitenskapelige, skolen. Boken sprudler av fantasi og fortellerglede, og Lykke har godt grep om de stilistiske virkemidlene. Etter at jeg hadde lest samlingen ferdig, satt jeg igjen med en fullendt leseopplevelse, trass i dens beskjedne omfang.

Før jeg går nærmere inn på boken, er det imidlertid nærliggende å si noen ord om språket, ettersom den er skrevet på engelsk. De senere år har det vært en tendens til at skandinaviske forfattere av science fiction og fabelprosa i stigende grad velger engelsk fremfor sitt eget språk. Det er ikke desto mindre fullt forståelig at forfattere ønsker å nå ut til et bredt publikum, all den tid nåløyet har blitt stadig trangere hos de hjemlige forlagene. Heldigvis finnes det engelskspråklige antologier, trykte magasiner og et stort antall nettsteder hvor både håpefulle og etablerte forfattere kan sende deres tekster. Eller, slik Anitra Lykke har valgt, å utgi på eget forlag.

Anitra H. Lykke er tilknyttet Stabburet skrivekollektiv i Tromsø. I tillegg til The Mars Vintage har hun publisert andre noveller i amerikanske antologier, samt i norske og utenlandske magasiner. På baksiden blir det anført at forfatteren har bakgrunn fra matematikk og sosialvitenskap. Det borger for solid teoretisk forankring og forståelse for hvordan teknologi og samfunnsforhold virker inn på menneskers – og fremmede livsformers – livsbetingelser. Lykke har således godt grunnlag for å skrive teknisk overbevisende science fiction, og det lykkes hun med.

Vi befinner oss i en tenkt fremtid (eller kanskje flere tenkte fremtider) der romfart er vanlig, og menneskene har kolonisert deler av solsystemet og de nærmeste stjernene. Man har for lengst støtt på og til en viss grad lært å omgås utenomjordiske livsformer, og samspillet mellom vidt forskjellige intelligens-vesener er et sentralt motiv i flere historier. Velkjente scenarier for de fleste sf-lesere, likevel føles novellene nye og friske. Man blir nysgjerrig på å få vite mer om karakterene og de fiktive verdenene de opererer i.

De seks novellene er gjennomsyret av finurlig oppfinnsomhet og stor fortellerglede. Personene – som ikke kun består av representanter for Homo sapiens – fremstår som kompetente med sterk livsvilje og evne til å takle oppståtte kriser. Et fellestrekk er at hovedpersonen bringes ut av likevekt, og gjennom egne handlinger og økende innsikt til slutt gjenoppretter en slags trygghet. Men hun er ikke nødvendigvis lenger den samme som før krisen inntraff.

Jeg vil ikke avsløre hva hver enkelt novelle handler om i detalj, men overlater til leseren å la seg underholde og forundres. Samlingen innledes med «Trade», en kort, men effektiv fortelling med en overraskende synsvinkel og et logisk sluttpoeng. Tittelnovellen «The Mars Vintage» foregår på Mars og er betydelig lenger, med en høyst plausibel konflikt og oppklaring. «All I Need Is a Spacesuit» er ikke mindre dramatisk både på det ytre og det indre plan. Den virker gjenkjennelig på en måte, og har for mye indre monolog, men den reddes av en sjarmerende hovedperson. Halvveis gjennom samlingen tar jeg meg selv i å nikke anerkjennende: Dette funker, både som spennende fortalt historier og som (natur-)vitenskapelig fundert tankelek.

«The Ultimate Thrill» er en poengnovelle som er over før den får begynt. Motsatt føles «Thirst» litt for lang. Den begynner som en slags vampyr-historie, men her synes jeg ikke slutten virker logisk i forhold til utgangspunktet. «The Orphan and the Troll» er en ‘første kontakt’-historie som både virker sympatisk og tankevekkende. Å sammenlikne romvesenene med trollene i norske folkeeventyr er kanskje ikke en ny idé. Men forfatteren kjenner godt til folkloren fra Asbjørnsen & Moe, og bruker denne kunnskapen til å kreere en helstøpt novelle.

Alt i alt er The Mars Vintage den reneste «harde» science fiction-novellesamlingen av en norsk forfatter siden Øyvind K. Myhres Mars-noveller i Stjerner over Tharsis (1995). Blant nyere sjangerutgivelser stikker den seg derfor ut som et gledelig tegn på at det fremdeles dukker opp nye forfattere som tydeligvis kjenner sin sjangerhistorie og ikke er redd for å vise det. Fabelprosa og magisk realisme er utmerkete sjangrer til sitt formål, men noen temaer og problemstillinger er uløselig knyttet til vitenskapelig erkjennelse og teknologiske løsningsmodeller.

Ifølge professor A. Stuart Robinsons forord er boken et resultat av en skrivegruppe som han ledet i forkant av utgivelsen. Dynamikken i gruppen må antagelig ha vært svært god, og jeg sitter igjen med en følelse av at Anitra Lykke ikke ville slippe manuskriptet fra seg før hun var helt fornøyd med resultatet. Undertegnede har all grunn til å være like fornøyd og imøteser neste samling med stor interesse og forventning. The Mars Vintage viser en forfatter og en sjanger som trives i beste velgående og forhåpentligvis er på vei mot fortidens storhet her til lands.

Cato Pellegrini

Del dette innlegget på:

  3 kommentarer til “Overbevisende science fiction-debut av Anitra H. Lykke

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *