Fra Malstrøm til En strek gjennom tyngdekraften: Åtte norske originalantologier

Tradisjonelt har science fiction-forfattere i prinsippet hatt to måter å komme på trykk utenom romaner og novellesamlinger: I sjangermagasiner og -tidsskrifter og i originalantologier. Med originalantologi menes her en samling som består av ikke tidligere publiserte bidrag fra ulike forfattere. Formen ble særlig utbredt i USA etter andre verdenskrig, som et viktig supplement til magasinene. De må ikke forveksles med alle antologiene med opptrykk fra magasinene. De har hatt stor betydning for sf-sjangerens utvikling.

I Norge har vi ingen desidert tradisjon for slike originalantologier, i motsetning til for eksempel Danmark: Siden 2007 har Science Fiction Cirklen – www.sciencefiction.dk – utgitt ialt 17 årlige antologier med danske sf-forfattere: Lige under overfladen 1-17. Likevel har det riktignok utkommet noen norske sf-antologier gjennom årene. På 1970-tallet ga Gyldendal ut Malstrøm: Ny norsk science fiction (1972) og Nazar IV: Dragsug (1977). Bok og Magasinforlaget fulgte opp i tiårene etter med de fire antologiene Siste Reis (1983), Asterveg (1989), Evigskogen (1991) og NOVA 2000 (2000). Imens ga Gyldendal ut Vidunderlige nye verden? : tretten noveller fra et framtidig Norge (1994). Fra 2000 gikk det hele 22 år før neste samling så dagens lys: En strek gjennom tyngdekraften (2022). På over 50 år har det altså bare utkommet i alt åtte norske originalantologier primært myntet på voksne lesere. Man kunne ønsket seg at det hadde vært mange flere.

Malstrøm, 1972

Da Gyldendal i 1971 inviterte norske forfattere – både etablerte og debutanter – til å sende inn bidrag til en science fiction novellekonkurranse, var det mange som gledet seg over initiativet: Endelig skulle utøverne i sf-sjangeren få vise hva de kunne. Boken fikk tittelen Malstrøm. 71 forfattere tok imot oppfordringen, noen med flere tekster. Blant dem som fant nåde for juryen var det opptil flere kjente navn fra NOVA/sf-miljøet: Knut Bjørgen, Oddvar Foss (som startet Aniara), Dag Ove Johansen, Cato N. Lindberg, Per G. Olsen og Roar Ringdahl. Jon Bing og Tor Åge Bringsværd deltok naturlig nok ikke, siden de satt i juryen sammen med Sigmund Hoftun. Andre medvirkende, som Tor Edvin Dahl, Sigmund Doksum og Jon Michelet ble senere kjente forfattere utenfor de fantastiske sjangrene. Selv om flere i fandom-kretser etterlyste forfattere som Ingar Knudtsen jr. og Øyvind Myhre, var det likevel en viss motstrebende enighet om at samlingen representerte en slags famlende begynnelse for norsk science fiction.

Nazar IV: Dragsug, 1977

Seks år senere gjentok Gyldendal prosjektet, og inviterte til en ny konkurranse. Samlingen fikk navnet Nazar IV: Dragsug, og inngikk i Bing & Bringsværds forsøk på å lage «et magasin i bokformat». Foruten gjengangere fra Malstrøm som Knut Bjørgen, Sigmund Doksum og Dag Ove Johansen, fant vi flere kjente navn som var kommet til siden den første antologien: Liv Margareth Alver, Tore G. Bareksten, Peter Haars, Gisle Hannemyr, Thore Hansen og Ingar Knudtsen jr. (men stadig ikke Øyvind Myhre), samt Lars Saabye Christensen og andre «vanlige» forfattere. Og Haakon W. Isachsen, kjent fra bl.a. Gateavisa og Vannbæreren, bidro med en ypperlig tegneserie. Kvaliteten var gjennomgående noe lavere enn i den første antologien, og flere av bidragene hadde lite med fantastisk litteratur å gjøre. Som Johannes H. Berg påpekte i en anmeldelse av boken i Algernon nr. 15, var det kanskje ikke mange nok gode sf-forfattere i Norge, til å bære en hel bokutgivelse? Langt mer positiv var Kristian Steen i det kortlivede norske sf-magasinet Aurora nr. 1-1978. Også han var noe forbeholden overfor “amatøraktige” noveller, men han skiftet mening underveis i lesingen og konkluderte med at Dragsug var et vellykket antologi-prosjekt.

Bok og Magasinforlaget overtok stafettpinnen på 1980-tallet. Over en periode på 17 år utga dette idealistisk drevne forlaget tilsammen fire originalantologier med noveller av de den gang mest fremtredende norske science fiction-forfatterne. Det som kjennetegnet samlingene var at de var orientert mot “klassisk” science fiction snarere enn den typen som preget «den nye bølgen». De fleste bidragene var ordentlige noveller med en handling som var til å forstå, og ble godt mottatt blant dem som foretrakk tradisjonell sjangerlitteratur. På hver sin måte feide de enhver tvil til side om at norsk science fiction ikke var god nok til å fylle en hel bok. På mange måter representerer de et oppsving for norsk sf, sammen med alle de andre gode bøkene som utkom på den tiden.

Siste reis, 1983

Siste reis ble redigert av forleggeren Terje Wanberg (1939-2006). Utgivelsen var resultatet av en delvis åpen konkurranse, men innbydelsene gikk primært ut til forfattere innenfor sf-miljøet. Flere navn fra magasinet NOVA medvirket: Øyvind Myhre (endelig!), Dag Ove Johansen og Per Inge Selmo, dessuten nyere navn som Trond Buland og Einar Gjærevold, samt et par forfriskende debutanter: Hannelore W. Langstrøm og Lars O. Løvdahl. Boken inneholdt science fiction av kjent merke, pluss en mørk historie som pekte fremover mot cyberpunk. Antologien som helhet bar bud om at ryktene om sf-sjangerens død (i Norge) var betydelig overdrevet, og at leserne hadde mye godt i vente i årene fremover fra norske forfattere av fantastisk litteratur.

Asterveg, 1989

Asterveg ble redigert av Einar Gjærevold. Den adskilte seg fra forgjengerne ved at de medvirkende forfatterne ble spesielt utplukket av redaktøren. Kriteriet var at man hadde utgitt minst en bok i de fantastiske sjangrene. Det var kanskje fornuftig, for det borget for solid kvalitet når innholdet var skrevet av etablerte forfattere, i stedet for en masse debutanter (som f.eks. i Dragsug). Men kriteriet fungerte samtidig som en sperre mot at nye stemmer fikk slippe til. Også denne gangen ble boken båret av hovedsakelig Nova-forfattere: Kjell T. Nilssen, Dag Ove Johansen, Øyvind Myhre, Einar Gjærevold, Per G. Olsen og Trond Buland, pluss Reidar Jensen, kjent fra Lanterne science fiction, og mainstream-forfatteren Jahn-Arill Skogholt. En solid og variert cocktail av noveller i en sjanger som åpenbart trivdes godt.

Evigskogen, 1991

Evigskogen ble redigert av Ingar Knudtsen jr. Også denne gangen var forfatterne spesielt invitert, etter samme kriterier som i Asterveg. Retningen på innholdet var annerledes enn i de foregående antologiene ved at man primært ønsket noveller innenfor sjangrene fantasy og magisk realisme. Samlingen ble slett ikke noe dårligere av at science fiction var utelatt; det var på tide at også fantasy-sjangeren fikk en egen norsk utgivelse. Dessuten var flere av de medvirkende forfatterne nye navn i denne sammenheng, og viste at et generasjonsskifte var på vei: Marry Ailonieida Somby, Bente Lohne, Willy Ustad, Gunvor Andbo Nygaard, Ailo Gaup og Liv Margareth Alver. Samt gjengangere som Trond Buland, Øyvind Myhre, Dag Ove Johansen, Einar Gjærevold og Ingar Knudtsen jr.

Vidunderlige nye verden?, 1994

Vidunderlige nye verden? : tretten noveller fra et framtidig Norge var resultatet av en novellekonkurranse som ble arrangert av Alternativ Framtid og utgitt av Gyldendal. Som tittelen antyder var det snakk om den første norske, rene temaantologien, som begrenset handlingen til et bestemt, geografisk område (Norge). Men ikke mer enn at de fleste av novellene i prinsippet kunne ha foregått i nær sagt et hvilket som helst annet land. De tretten bidragene spenner vidt i tema og form. Selv om de ikke sprer mye håp om fremtiden enten det er på det vitenskapelige, miljømessige eller samfunnsmessige plan, er de velskrevne og tankevekkende. Her finnes noveller om klimatrusselen, Virtual Reality, computerteknologi, medisinal-industrien, religiøs fanatisme, en totalitær stat. To av forfatterne – Hannelore W. Langstrøm og Dag Ove Johansen – medvirket i Siste Reis, flertallet var imidlertid etablerte, skjønnlitterære forfattere. I dette tilfellet er det ingen ulempe, for de skriver uten unntak fyldestgjørende science fiction, om enn temaet var forutbestemt.

NOVA 2000, 2000

Også Nova 2000 ble utgitt i en spesiell anledning: Den inneholder bidragene fra en novellekonkurranse som ble avholdt i forbindelse med en storslått science fiction-festival i Bergen i år 2000. I forkant ble det avholdt skrivegrupper for potensielle bidragsytere, ledet av Øyvind Myhre og Liv Margareth Alver. Samlingen ble redigert av Ellen T. Andresen, og er nok mer ujevn enn de foregående, ettersom den er skrevet utelukkende av debutanter. Over halvparten av novellene var dessuten skrevet av Rune H. Johansen – juryen kjente ikke deltakernes identitet før utvalget var foretatt. Av andre medvirkende kan nevnes Fred Johansen, Gunnar K. Renslo, Erik Kjærstad, Thomas Gramstad og Petter Sørlie Kragstad. Tilstedeværelsen av naturvitenskapelige forutsetninger for handlingen fantes kun i et par av bidragene. De øvrige tilhørte tilgrensende sjangrer som fantasy, horror, magisk realisme og naturmystikk. Flere av novellene var metafysiske tekster med et religion-kritisk tilsnitt, og det ble i overkant mange «uforklarlige» hendelser. Slik sett ga de likevel et bredt bilde av hva slags type fantastisk litteratur som ble skrevet i Norge ved årtusenskiftet.

En strek gjennom tyngdekraften, 2022

Også bidragsyterne i En strek gjennom tyngdekraften var spesielt utplukket av redaktørene. Dermed viste antologien ikke nødvendigvis hva som blir skrevet av norsk science fiction i dag, men hva de medvirkende forfatterne – som alle sammen er født etter 1970 – hadde valgt å sende inn. Det vil føre for langt å ramse dem opp (se anmeldelsen av antologien her). Samtlige tilhører gruppen av etablerte, skjønnlitterære forfattere som de senere årene har forsøkt seg i sf-sjangeren. Ikke alle de femten bidragene er science fiction. Her finnes naturmystikk og magisk realisme med utpenslede beskrivelser av norsk natur, som redaktørene benevner slipstream. Andre tekster inneholder forskjellige slags maskiner, og teknologi spiller en avgjørende rolle. I tillegg blir vi servert et par romfarts-historier, samt kjente motiver som datateknologi, kloning, androider, osv.

Fire av bidragene er dikt/prosadikt, skrevet av Nils Øivind Haagensen, Morten Langeland, Martin Ingebrigtsen og Kjersti Wøien Håland. De resterende elleve novellene er gode ved at de beskriver et gitt fenomen, et novum. Lasse W. Fosshaug, Cathrine Knudsen, Kristoffer Ringerike, Hilde Østby og Bjørn Vatne viser på hver deres måte at dagens norske forfattere har mye å bidra med i de fantastiske sjangrene.

Som denne gjennomgangen har vist, har norsk science fiction beveget seg et langt stykke på 50 år. Fra de symboltunge tekstene og novellene i de to første antologiene, via solide utgivelser med gjenkjennelige noveller, til en ny generasjon av forfattere som ser sjangerens muligheter innenfor og utenfor alminnelig skjønnlitteratur. Kanskje kan de bane veien for at norske forlag igjen får øynene opp for alt det gode de fantastiske sjangrene har å by på? Samtidig er det flere kjente forfattere av science fiction og fabelprosa som stadig skriver. Det vil være et tap for sjangeren hvis ikke også disse stemmene blir hørt. Kanskje er løsningen å gå samme vei som i Danmark – hvor den ovenfor nevnte Science Fiction Cirklen står for utgivelse av kvalitets sjangerlitteratur i bokform.

Cato Pellegrini

 

 

Last ned som e-bok:
Del dette innlegget på:

  15 kommentarer til “Fra Malstrøm til En strek gjennom tyngdekraften: Åtte norske originalantologier

 1. Artikkelen omhandler vel å merke originalantologier primært myntet på voksne lesere:

  Norsk barneblad ga ut to samlinger med originale fantastiske fortellinger myntet på ungdom: Folk flest trur ikkje på fuglar (1986) og Landet på den andre sida (1987, begge red. Tor Åge Brinsværd, Tordis Fosse og Ragnar Hovland). En samling originale Grøss-noveller for ungdom (med tittelen Grøss. Noveller for ungdom), redigert av Thore Hansen, utkom på Gyldendal i 1984. Disse er vel verdt å skrive om, men blir ikke tatt videre opp i denne artikkelen.

  Dessuten finnes det noen sf-antologier i tegneserieform.
  Alt dette kunne vært verd å skrive om, i en annen artikkel.

 2. Flott og lærerik artikkel fra vår nære historie. Jeg er imponert over danskene som var et miljø (science fiction sirkelen) som er vitalt nok til å gi ut Lige under overfladen hvert eneste år. Tenk hvis noe slikt hadde vært mulig også hos oss! Antologier er jo en god arena for å presentere de gode enkeltnovellene. Etter mitt skjønn er det like krevende å skrive et knippe gode noveller som kan fylle en hel samling som å skrive en roman (har prøvd begge deler – riktig nok i mainstream). I mainstreamlitteratur utgir Cappelen Damm debutantantalogien Signaler. En regelmessig utgivelse av en antologi med etablerte og debutanter i SF og fantasy hadde vært kjekt, men det krever nok både engasjerte ildsjeler og et entusiastisk forlag som tåler å tape litt penger (det er neppe noen rød løper hos Kulturrådet og innkjøpsordningen for slike utgivelser)

 3. Science Fiction Cirklen holder stadig koken, mens den andre danske foreningen, Fantastik, avviklet driften per 1.1.2023 pga. manglende energi. Hvor lenge SFC holder ut er et åpent spørsmål (vi har oppfordret dem til å presentere seg i Nye NOVA), men antologiene er så gode at vi nordmenn kan bli grønne av misunnelse.

  Jeg spår en fremtid som er 100% digital, hvor alle lesere drifter hver deres hjemmeside, og ingen lenger gidder å lese noe særlig av det som blir skrevet. Vi kan alle bli science fiction-forfattere! Selv har jeg overhodet ingen planer om egen bokutgivelse – eller hjemmeside for den saks skyld. Tiden har gått fra den typen noveller jeg skriver. Men jeg heier på dem som forsøker!

  • I et scenario der SF-litteraturen bare lever på forfatternes hjemmesider + SOME er det ikke lenger kvalitetssikring gjennom samarbeid forfatter og redaktør. Da er jeg helt enig med deg om at ingen gidder å lese noe særlig av det som utgis. Antologiene som du skriver om var enten resultat av konkurranser eller vurdering av bidrag sendt til forlagene, eller invitasjon til etablerte forfattere. I tillegg helt sikkert et omfattende arbeid forfatter-redaktør for å kna/løfte novellene videre.

 4. “Kvalitetssikring” er ikke en objektiv størrelse. Menes det å rette slurvefeil? Eller å redigere (bort) “uønskede” meninger? Jeg har inntrykk av at endel i forlagsbransjen er marxister. Det er selvsagt en ærlig sak. Hvis redaktører, rent generelt, bruker sin posisjon til å fremme ett bestemt litteratursyn, og velger bort manus som ikke bekrefter dette synet, er det da et spørsmål om makt og definisjonsmakt, eller er det “kvalitets”-sikring? De norske antologiene var stort sett lesverdige, og kanskje representative for sin tid, men de var like fullt et resultat ikke bare av forfatternes tekster, men også av redaktørenes valg og fravalg. Det er stadig en ærlig sak, liksom det må være en ærlig sak å påpeke dette faktum.

  • Enig i at kvalitetssikring slett ikke er en objektiv størrelse. Det gjengse litteratursynet i det litterære landskapet er at SF har en lavere litterær verdi enn mye annet. Skeiv lyrikk på sørsamisk eller kvensk er høyverdig (og det er jeg enig i, og det er akkurat like smalt som SF noveller), SF er lavstatus og marginalisert.Det gjenspeiler seg i kulturrådets vurderinger og i forlagenes prioriteringer. Var det Cato Pellegrini eller Bjarne Jensen som skrev nettopp påNyeNova at man lurte på om et storhet som Cixin Liu i det helle tatt ville bli innkjøpt av kulturrådet hvis han var norsk?Definisjonsmakt er vel et stikkord her. Slik er det fortsatt. 70- og 80-tallet var jo veldig politisert også i SF-miljøet. (Man hadde jo AKP akseptert SF med Tron Øgrim og co, og Robert Heinlein var vel i beste fall guilty pleasure).

  • Enig i at kvalitetssikring slett ikke er en objektiv størrelse. Det gjengse litteratursynet i det litterære landskapet er at SF har en lavere litterær verdi enn mye annet. Skeiv lyrikk på sørsamisk eller kvensk er høyverdig (og det er jeg enig i, og det er akkurat like smalt som SF noveller), SF er lavstatus og marginalisert.Det gjenspeiler seg i kulturrådets vurderinger og i forlagenes prioriteringer. Var det Cato Pellegrini eller Bjarne Jensen som skrev nettopp påNyeNova at man lurte på om et storhet som Cixin Liu i det helle tatt ville bli innkjøpt av kulturrådet hvis han var norsk?Definisjonsmakt er vel et stikkord her. Slik er det fortsatt. 70- og 80-tallet var jo veldig politisert også i SF-miljøet. (Man hadde jo AKP akseptert SF med Tron Øgrim og co, og Robert Heinlein var vel i beste fall guilty pleasure).

 5. Dette er jammen litt av et pussig sammentreff!! Jeg er tilfeldigvis skeiv, og har kvenske aner på morssiden. Så der traff Kjetil Karlsen blink med eksempelet sitt! Kanskje jeg skulle prøve å skrive skeive dikt, selv om jeg ikke skjønner meg på lyrikk. De blir sikkert innkjøpt også…

  • Det var jo et pussig sammentreff! Kanskje både SF-antalogier og novellesamlinger burde komme på rødliste over truede arter. Jeg tror nok kulturrådet ser det som en oppgave å ivareta smal litteratur som ikke har kommersielt potensial. Og bra er det. Men dessverre er ikke SF inne i varmen. Så hvis det viktigste er å få utgitt det man skriver, er nok motbakken mindre bratt hvis man velger noe annet smalt enn SF-noveller. (Faktisk tror jeg aller vanskeligste å få gitt ut som debutant er kommersielt pregede krimbøker og thrillere-her er det utrolig mange håpefulle om beinet)

 6. Artig at Nova 2000 ble beskrevet mer utførlig her enn i En strek gjennom tyngdekraften, som bare ga den to setninger, deriblant bisetningen “som dessverre virker å ha hatt sin tilblivelse i stor hast”. Om sant skal sies, har jeg aldri våget å lese bidraget mitt igjen, så jeg kan ikke uttale meg om dets eventuelle lesbarhet eller mangel på samme. Men en allegori var det vel aldri, da.

  For så vidt skriver jeg fremdeles på metafysiske historier med religionskritisk tilsnitt, så der fikk du blink!

  • Jeg beklager den uheldige bruken av ordet “allegori”.
   Jeg har nå rettet det til “tekster”.
   Jeg kunne ønsket meg flere antologier som NOVA 2000.

   • Fint, takk! Jeg også!

    Det jeg husker best var å møte Iain Banks på konferansen i Bergen i forbindelse med utgivelsen. Det gjorde inntrykk 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *