Kategori: Smånytt

The Encyclopedia of Science Fiction med oppdatert info om norsk sf og fabelprosa

Inntil nylig var informasjonen i SFE om norsk science fiction og fabelprosa og norske forfattere både foreldet og hadde noe mangelfulle eller feilaktige opplysninger. Undertegnede tok derfor kontakt med de nåværende redaktørene av SFE, David Langford og John Clute, og foreslo endel rettelser og tilføyelser. Fjorten nye forfattere har kommet inn på listen, samt omtale av Nova og Algernon.

Maths i “rymden”

Förre VD:n [adm.dir. red.anm.] för SF-Bokhandeln, Maths Claesson, som avled i våras hade som trogen sf-fan en självklar längtan till rymden – eller “jymden” som han ibland sade med ett snett leende.