Cato Pellegrini

Luke 2: Dag Ove Johansen: “Sluttspill”

Det er en sann glede å kunne presentere en splitter ny novelle av selveste Dag Ove Johansen i Nye NOVA. Siden debuten på 1970-tallet har har han opparbeidet seg en posisjon som en av “de tre store” blant de norske forfattere som trådte sine “barnesko” i NOVA og senere ble en etablert forfatter med mange utgivelser. Vi håper vi får glede av hans skrivekunst også ved senere anledninger.

Norske sf-forfattere: Bing & Bringsværd

Jon Bing (1944-2014) og Tor Åge Bringsværd (1939 – ) er forfatterne som introduserte science fiction i Norge (hvis vi ser bort fra Tempo-Magasinet, som utkom med fem nummer 1953-54, og rundt ti oversatte romaner på 1950-tallet). Deres produksjon var så omfattende, og beveget seg innenfor så mange forskjellige uttrykksformer, at det kunne skrives en hel bok om dem. (Kanskje noen gjør det en dag?) Denne artikkelen gir en innføring i Bing & Bringsværds produksjon – som skjønnlitterære forfattere, som dramatikere, som antologiredaktører og oversettere.